دانشگاه بیرجند

جامعه محور، مهارت آموز، کارآفرین​

  • کارگاه تخصصی آموزش زیر نویس فیلم

    مبلغ دوره: 100,000 تومان

  • دوره های تقویت زبان انگلیسی (ویژه دانشجویان)

  • دوره های ترمیک آموزش زبان انگلیسی کالج دانشگاه بیرجند

    هیچ دوره ای یافت نشد

آزمون های بین المللی

آزمون های داخلی