ثبت نام دوره آموزشی زبان انگلیسی سطح E3 دانشجویان دکتری (فروردین 1403)

حضوری

ثبت نام دوره سطح E3 ویژه دانشجویان تعیین سطح شده زبان انگلیسی دانشجویان دکتری(فروردین 1403) ***فقط دانشجویانی که در این…

1,500,000 تومان

ثبت نام آزمون تعیین سطح دوره های زبان دانشجویان دکتری (اسفند ماه)

حضوری

قابل توجه متقاضیان شرکت در دوره های جایگزین آزمون زبان انگلیسی ***آزمون تعیین سطح به صورت حضوری برگزار خواهد شد***…

50,000 تومان

ثبت نام دوره آموزشی زبان انگلیسی سطح E3 دانشجویان دکتری ورودی 1400 و ماقبل( افراد قبول شده در آزمون تعییین سطح)

غیر حضوری (مجازی)

***توجه این دوره فقط برای دانشجویان دکتری 1400 و ماقبل می باشد و فقط دانشجویانی که این شرط را داشته…

1,500,000 تومان

ثبت نام تعیین سطح دوره آموزشی زبان انگلیسی جایگزین آزمون های زبان دکتری(E3آنلاین)(ویژه دانشجویان دکتری ورودی 1400 و ماقبل)

غیر حضوری (E3مجازی) و حضوری (E2 حضوری)

***ثبت نام تعیین سطح دوره آموزشی زبان انگلیسی جایگزین آزمون های زبان دکتری(E3آنلاین)(ویژه دانشجویان دکتری ورودی 1400 و ماقبل)*** برگزاری…

50,000 تومان

ثبت نام دوره زبان انگلیسی جایگزین آزمون های زبان.(قبول شدگان سطح E3 آذرماه)

حضوری

**ثبت نام در این دوره مختص دانشجویان قبول شده در سطح E3 آزمون تعیین سطح می باشد در صورت ثبت…

1,500,000 تومان

ثبت نام دوره زبان انگلیسی جایگزین آزمون های زبان دانشجویان دکتری(قبول شدگان سطح E3 در آزمون تعیین سطح)

حضوری

**ثبت نام در این دوره مختص دانشجویان قبول شده در سطح E3 آزمون تعیین سطح می باشد در صورت ثبت…

1,500,000 تومان

ثبت نام آزمون تعیین سطح دوره های زبان انگلیسی جایگزین آزمون های زبان.(آذر ماه 1402)

حضوری

***زمان آزمون: روز چهارشنبه 1 آذر ماه 1402 ساعت 12 ظهر. مکان:دانشگاه بیرجند_دانشکده ادبیات و علوم انسانی_کلاس شماره 3*** آزمون…

30,000 تومان

ثبت نام آزمون تعیین سطح دوره آمادگی آزمون زبان انگلیسی (جایگزین آزمون های زبان انگلیسی دانشجویان دکتری)

حضوری

هزینه آزمون تعیین سطح 30 هزار تومان. آزمون تعیین سطح به صورت حضوری برگزار خواهد شد. زمان برگزاری آزمون تعیین…

30,000 تومان