دانشگاه بیرجند

جامعه محور، مهارت آموز، کارآفرین​

فراخوان جذب مدرس مرکز آموزش های هنری کالج دانشگاه بیرجند

مرکز آموزش های هنر کالج  دانشگاه بیرجند جهت تکمیل مدرسان خود، از کلیه علاقه مندان به تدریس دعوت به همکاری می کندوعلاقه مندان به همکاری می توانندرزومه علمی و کاری خود را در سامانه www.college.birjand.ac.ir/hiring-art-teacher ارسال کنند.