دانشگاه بیرجند

جامعه محور، مهارت آموز، کارآفرین​

عقد قرارداد همکاری علمی آموزشی بین دانشگاه بیرجند و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان جنوبی

به گزارش روابط عمومی و اطلاع‌رسانی دانشگاه بیرجند، قراردادهمکاری بین دانشگاه بیرجند و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان جنوبی با موضوع همکاری‌های علمی و آموزشی در جهت برنامه‌ریزی و اجرای دوره‌های آموزشی در گروه‌های شغلی امور اداری، مالی، عمومی، فرهنگی و اجتماعی و توانمندی‌های اداری در طول سال 1400 در سطح استان برای کارکنان دولت معرفی شده از مرکز آموزش و پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری سازمان، منعقد شد.