دانشگاه بیرجند

جامعه محور، مهارت آموز، کارآفرین​

استخدام دانشگاه علوم پزشکی بیرجند (اطلاعیه جدید)

خبر ۱۴ مرداد ۱۴۰۰- مجموعه فرم های ادامه مراحل استخدام داوطلبین پذیرفته شده آزمون استخدام پیمانی بهمن ۱۳۹۹

به گزارش روابط عمومی معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه؛ مجموعه فرم های ادامه مراحل استخدام داوطلبین پذیرفته شده آزمون استخدام پیمانی بهمن ماه ۱۳۹۹دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، به شرح ذیل اعلام می گردد.
ضروریست ادامه مراحل استخدامی به ترتیب اقدام گردد.

برای مشاهده فرم های مورد نیاز اینجا کلیک نمایید