دانشگاه بیرجند

جامعه محور، مهارت آموز، کارآفرین​

استخدام وزارت بهداشت (خبر جدید)

خبر ۱۹ مهر ۱۴۰۰- ضرب‌الاجل مجلس برای استخدام هزاران نفر در وزارت بهداشت

کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، ۶ ماه به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی فرصت داد تا از مجوز استخدام ۳۰ تا ۵۵ هزار نفر در این وزارتخانه استفاده کند.
به گزارش ایلنا، بر اساس اعلام کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، دست وزارت بهداشت برای استخدام ۵۵ هزار نفر باز است.
بر این اساس وزارت بهداشت ۶ ماه فرصت دارد که از این ظرفیت استفاده کند؛ در غیر این صورت این فرصت را از دست خواهد داد.
وزارت بهداشت مجوز استخدام ۳۰ تا ۵۵ هزار نفر را دارد.

منبع: خبرگزاری ایلنا