دانشگاه بیرجند

جامعه محور، مهارت آموز، کارآفرین​

جلسه هماهنگی آموزش دوره‌های توانمندسازی برای اشتغال خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره)

جلسه هماهنگی به منظور آموزش دوره‌های توانمندسازی برای اشتغال خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) با همکاری کالج دانشـــگاه بیرجند در محل کمیته امداد برگزار شد.


جلسه هماهنگی جهت آموزش دوره‌های توانمندسازی در جهت اشتغال خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) با همکاری کالج دانشـــگاه بیرجند روز دوشنبه 25 آبان 1400 در م کمیته امداد امام خمینی(ره) برگزار شد.
در این جلسه با اشاره به جایگاه قطب علمی و پژوهشـی دانشگاه، و همچنین امکانات سـخت افزاری وکارگاه‌های مجهز(تراش سـنگ، کامپیوتر،صنایع دستی و …) کالج دانشگاه بیرجند آمادگی خود را برای برگزاری دوره‌های آموزشی در جهت توانمندسازی خانوارهــای تحــت پوشــش کمیته امداد امام‌خمینی(ره) به ویژه دانشجویان و فارغ التحصیلان تحت پوشش این نهاد را با موضوع فرهنگ کار، مهارت آموزی، کارآفرینی و کارانگیزی اعلام کرد.