دانشگاه بیرجند

جامعه محور، مهارت آموز، کارآفرین​

تاریخ برگزاری آزمون های بسندگی زبان انگلیسی تا پایان شهریور ۱۴۰۱

قابل توجه دانشجویان دکتری تاریخ برگزاری آزمون های بسندگی زبان انگلیسی (تولیمو، MSRT و دانشگاه بیرجند) تا پایان شهریور 1401 به شرح زیر می باشد: