دانشگاه بیرجند

جامعه محور، مهارت آموز، کارآفرین​

استفاده از سرویس هاس متصل کردن سامانه آموزش الکترونیک دانشگاه با نرم افزارهای پیام رسان

یکی از مشکلات دانشجوان در آموزش الکترونیکی حذف شدن فاکتور زمان است. بدین صورت که اساتید در زمان های مختلف ممکن است مطالب و یا منابعی را برای دانشجو به اشتراک گذاشته باشند و با توجه به این که سامانه آموزش الکترونیکی دانشگاه قابلیت ارسال اعلان (Notification) را ندارد، دانشجو از ارسال منبع جدید بی اطلاع خواهد بود. از این رو اساتید در کنار سامانه اصلی اقدام به ایجاد گروه ها و کانال های اطلاع رسانی بر روی نرم افزارهای پیام رسان کرده اند. در صورتی که امکان استفاده از سرویس هاس متصل کردن سامانه آموزش الکترونیک دانشگاه با نرم افزارهای پیام رسان از طریق وب سرویس ها و یا ربات های موجود روی پیام رسان ها وجود داشته باشد بسیار مفید خواهد بود.