دانشگاه بیرجند

جامعه محور، مهارت آموز، کارآفرین​

دوره های هنری

مرکز هنر کالج دانشگاه بیرجند با هدف ترویج هنر به عنوان یکی از شاخه های کارآفرینی و مهارت محور، به برگزاری دوره های آموزشی هنری در راستای تشویق جامعه جوان به خود اشتغالی و کارآفرینی می پردازد.

این مرکز به پشتوانه اساتید مجرب و پویا با نگاهی نو و خلاق، دوره های مهارت محور هنری را جهت اشتغال زایی فارغ التحصیلان و علاقمندان به بازار کار برگزار می کند.

دوره آموزشی شناسایی سنگ های نیمه قیمتی

-مفهومسنگوکانیآشناییبامبانیواصطلاحاتاولیهگوهرشناسیردهبندیسنگهایقیمتیمعرفیابزارهایاولیهگوهرشناسیآشناییباسبکهایتراشآشناییبانحوهارزیابیکیفیتتراشگوهرهاآموزشبلورشناسیآموزشنحوهتشخیصپدیدههاینوریدرگوهرهاآموزششناساییگوهرهایبهسازیشدهشناساییگوهرهایمصنوعیمفهومسنگهاینیمهقیمتیوقیمتیچگونگیشکلگیریسنگهاینیمهقیمتیسنگهاینیمهقیمتیآلیسنگهاینیمهقیمتیایرانسنگهاینیمهقیمتیمتداولدرایرانشناساییسنگهابااستفادهازابزارسادهچگونگیشناختگوهرطبیعیازغیرطبیعی

مشاهده دوره
نوشته بیشتری برای نمایش وجود ندارد

تقویم آموزشی سال ماه

  هیچ دوره ای یافت نشد

 • دوره آموزش سخنوری....... (حضوری)

  مبلغ دوره: 500,000 تومان

 • دوره آموزشی جواهر سازی سیمی (حضوری)

  مبلغ دوره: 500,000 تومان

 • دوره آموزشی مشبک فلز (حضوری)

  مبلغ دوره: 500,000 تومان

 • دوره آموزشی بافت تابلو فرش (حضوری)

  مبلغ دوره: 500,000 تومان

 • دوره حضوری آموزش پته دوزی

  مبلغ دوره: 150,000 تومان

 • پیش ثبت نام دوره های آموزشی طراحی گرافیک (فتوشاپ)

  مبلغ دوره: 500,000 تومان

 • دوره آموزشی نقاشی زیر لعابی در سرامیک

  مبلغ دوره: 1,400,000 تومان

 • دوره آموزشی طراحی فرش

  مبلغ دوره: 600,000 تومان

 • دوره آموزشی جواهر سازی سیمی

  مبلغ دوره: 500,000 تومان

 • دوره آموزشی پته دوزی

  مبلغ دوره: 200,000 تومان

 • دوره جامع رزین اپوکسی

  مبلغ دوره: 500,000 تومان

 • دوره مقدماتی شناسایی سنگ های نیمه قیمتی

  مبلغ دوره: 800,000 تومان

 • دوره تخصصی جواهر سازی

  مبلغ دوره: 2,500,000 تومان

 • دوره حضوری آموزش جامع رزین اپوکسی

  مبلغ دوره: 400,000 تومان

 • دوره صابون سازی به شیوه سرد (Cold Process Soap)

  مبلغ دوره: 700,000 تومان

 • آموزش طراحی جواهرات با ماتریکس

  مبلغ دوره: 1,800,000 تومان

 • دوره حضوری معرق خط

  مبلغ دوره: 500,000 تومان

 • دوره حضوری کنده کاری ظروف

  مبلغ دوره: 450,000 تومان

 • دوره آموزشی خراطی چوب

  مبلغ دوره: 500,000 تومان

 • دوره حضوری باکس های تریکویی

  مبلغ دوره: 120,000 تومان

 • دوره آموزشی جواهر سازی سیمی

  مبلغ دوره: 700,000 تومان

 • ورکشاپ تخصصی ساخت قالب های سیلیکونی

  مبلغ دوره: 250,000 تومان

تقویم آموزشی سال

 • دوره آموزشی شناسایی سنگ های نیمه قیمتی

  مبلغ دوره: 800,000 تومان

 • دوره آموزشی گلیم بافی

  مبلغ دوره: 450,000 تومان

 • دوره آموزشی نقاشی زیر لعابی در سرامیک

  مبلغ دوره: 1,400,000 تومان

 • دوره زیور آلات چوبی

  مبلغ دوره: 650,000 تومان

 • دوره تخصصی عکاسی تبلیغاتی

  مبلغ دوره: 1,790,000 تومان

  هیچ دوره ای یافت نشد

  هیچ دوره ای یافت نشد

  هیچ دوره ای یافت نشد

تقویم آموزشی سال 1401

 • آموزش جامع رزین اپوکسی

  مبلغ دوره: 350,000 تومان

 • دوره تخصصی آموزش قالیبافی

  مبلغ دوره: 350,000 تومان

 • دوره مجازی طراحی جواهرات با ماتریکس

  مبلغ دوره: 1,400,000 تومان

 • دوره حضوری آموزش گلیم بافی

  مبلغ دوره: 350,000 تومان

 • دوره آموزشی هنر اصیل پته دوزی

  مبلغ دوره: 150,000 تومان

 • دوره آموزشی جواهرسازی سیمی

  مبلغ دوره: 500,000 تومان

 • ورکشاپ تخصصی ساخت قالب های سیلیکونی

  مبلغ دوره: 250,000 تومان

 • دوره حضوری آموزش تخصصی بافت تابلو فرش

  مبلغ دوره: 400,000 تومان

 • دوره حضوری ساخت اشیاء کاربردی با تکنیک پاپیه ماشه

  مبلغ دوره: 500,000 تومان

  هیچ دوره ای یافت نشد

  هیچ دوره ای یافت نشد

  هیچ دوره ای یافت نشد

تقویم آموزشی سال 1400

  هیچ دوره ای یافت نشد

  هیچ دوره ای یافت نشد

 • دوره زیور آلات رزینی

  مبلغ دوره: 300,000 تومان

 • دوره آموزشی نقاشی و چاپ پارچه (مقدماتی)

  مبلغ دوره: 600,000 تومان

 • دوره جواهر سازی سیمی(wire jewerly)

  مبلغ دوره: 700,000 تومان

  هیچ دوره ای یافت نشد

  هیچ دوره ای یافت نشد

  هیچ دوره ای یافت نشد

  هیچ دوره ای یافت نشد

  هیچ دوره ای یافت نشد

  هیچ دوره ای یافت نشد

  هیچ دوره ای یافت نشد