دانشگاه بیرجند

جامعه محور، مهارت آموز، کارآفرین​

مراحل درخواست ترجمه

کانون مترجمان با رویکرد ترجمه متون به صورت آنلاین با باهترین مترجمان خبره در کالج دانشگاه، فعالیت خود را آغاز کرده است.

ترجمه با سرعت عادی و فوری و خدمات افزون بر ترجمه شامل ویراستاری – درج اسکرین شات تصاویر و جداول و ترجمه جداول توسط کانون انجام می گیرد.

همچنین خدمات ترجمه تخصصی شامل نگارش SOP، CV، Resume و سایر موارد در این کانون انجام می گردد.