فارغ التحصل و کارشناس مدیریت دولتی! که به دردم نخورد
حوزه تخصصی فول استک وردپرس و طراح رابط کاربری با Adobe Xd
با توجه به اینکه موثرترین راه یادگیری آموزش دادن و تدریسه، به تدریس کردن علاقه زیادی دارم و همیشه سعی من بر این بوده که با بررسی تمام جوانب یه موضوع رو تدریس کنم.