500,000 تومان
2,500,000 تومان

دوره های ترمیک طراحی

حضوری

***پس از پیش ثبت نام با شما تماس گرفته خواهد شد.***  

رایگان!

دوره های ترمیک برنامه نویسی سایت

حضوری

**پس از پیش ثبت نام با شما تماس گرفته خواهد شد.***  

رایگان!

دوره های آموزش برنامه نویسی ویژه کودکان و نوجوانان

حضوری

***پس از پیش ثبت نام با شما تماس گرفته خواهد شد***  

رایگان!

دوره های نرم افزاری آماری

حضوری

***پس از پیش ثبت نام و به حد نصاب رسیدن دوره هزینه از شما دریافت خواهد شد.*** هزینه دوره :…

رایگان!