کارگاه بهینه سازی فرآیندها با طراحی آزمایش (رایگان)

مجازی

5.00 1 رای
رایگان!

کارگاه بهینه سازی فرآیندها با طراحی آزمایش تاریخ شروع دوره : 9 بهمن زمان:10 صبح این کارگاه به صورت مجازی…

رایگان!

کارگاه رفرنس نویسی با نرم افزار مندلی(هزینه کارگاه رایگان است)

مجازی

1.33 3 رای
رایگان!

  کارگاه رفرنس نویسی با نرم افزار مندلی زمان شروع دوره:4 دی ماه زمان: 10 صبح مکان: به صورت مجازی…

رایگان!