دانشگاه بیرجند

جامعه محور، مهارت آموز، کارآفرین​

برگزاری هشتمین دوره آزمون بسندگی زبان انگلیسی دانشگاه بیرجند

هشتمین آزمون بسندگی زبان انگلیسی دانشگاه بیرجند صبح پنجشنبه 25 آذر 1400 با حضور 78 داطلب؛ 38 داوطلب آقا و 40 داوطلب خانم،  با رعایت کامل پروتکل‌های بهداشتی درساختمان شهدای 16 آذر ماه دانشگاه برگزار شد.