دانشگاه بیرجند

جامعه محور، مهارت آموز، کارآفرین​

برگزاری دوره آموزش توجیهی بدو خدمت توسط کالج دانشگاه


پیرو تفاهم نامه کالج دانشگاه بیرجند با سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان جنوبی اولین دوره آموزش توجیهی بدو خدمت برای کارکنان ادارات استان خراسان جنوبی برگزار می شود. این دوره آموزشی  از 18 دی‌ماه 1400 به مدت 70 ساعت توسط کالج دانشگاه با همکاری مدیریت برنامه، بودجه و تحول اداری در سامانه وبینار دانشگاه در حال برگزاری است. دوره‌های آموزشی تا 5 بهمن‌ماه جاری ادامه دارد.