دانشگاه بیرجند

جامعه محور، مهارت آموز، کارآفرین​

تدریس در کالج

کالج دانشگاه بیرجند آموزش‌های کاربردی و مورد نیاز دانشجویان را ارائه می‌دهد. تاکنون آموزش آنلاین زیادی در زمینه‌‌ها و رشته‌های مختلف، ارائه شده است و این آموزش‌ها در اختیار دانشجوهای زیادی قرار گرفته‌ است. آموزش‌های کالج، به صورت آفلاین، آنلاین، حضوری و غیرحضوری هستند و در اختیار مخاطبین قرار می‌گیرد.