17%
تخفیف
890,000 تومان
17%
تخفیف
850,000 تومان

امید در تاریکی

غیرحضوری

500,000 تومان
250,000 تومان
250,000 تومان
400,000 تومان

تور دو روزه نکته و تست دروس عمومی دکتری (استعداد تحصیلی) 1401

پس از ثبت نام نحوه شرکت در دوره به شما اطلاع رسانی خواهدشد.

250,000 تومان