مقطع کارشناسی ناپیوسته

کارگاه بهینه سازی فرآیندها با طراحی آزمایش (رایگان)

مجازی

5.00 1 رای
رایگان!

کارگاه بهینه سازی فرآیندها با طراحی آزمایش تاریخ شروع دوره : 9 بهمن زمان:10 صبح این کارگاه به صورت مجازی…

رایگان!