ثبت نام دوره سطح E2 ویژه دانشجویان تعیین سطح شده زبان انگلیسی دانشجویان دکتری(خرداد 1403)

حضوری

***فقط دانشجویانی که در این سطح قبول شده اند مجاز به ثبت نام می باشند در صورت ثبت نام و…

1,500,000 تومان

ثبت نام تعیین سطح دوره های زبان انگلیسی ویژه دانشجویان دکتری

حضوری

تعیین سطح به صورت شفاهی انجام خواهد شد. تاریخ برگزاری تعیین سطح 1403/02/29 هزینه تعیین سطح 50 هزار تومان پس…

50,000 تومان

دوره مجازی آمادگی آزمون های زبان انگلیسی

غیرحضوری

مدرس: خانم دکتر چهکندی 10 جلسه شروع دوره خرداد ماه  

700,000 تومان

ثبت نام دوره آموزشی زبان انگلیسی سطح E3 دانشجویان دکتری (فروردین 1403)

حضوری

ثبت نام دوره سطح E3 ویژه دانشجویان تعیین سطح شده زبان انگلیسی دانشجویان دکتری(فروردین 1403) ***فقط دانشجویانی که در این…

1,500,000 تومان

ثبت نام آزمون تعیین سطح دوره های زبان دانشجویان دکتری (اسفند ماه)

حضوری

قابل توجه متقاضیان شرکت در دوره های جایگزین آزمون زبان انگلیسی ***آزمون تعیین سطح به صورت حضوری برگزار خواهد شد***…

50,000 تومان

ثبت نام دوره آموزشی زبان انگلیسی سطح E3 دانشجویان دکتری ورودی 1400 و ماقبل( افراد قبول شده در آزمون تعییین سطح)

غیر حضوری (مجازی)

***توجه این دوره فقط برای دانشجویان دکتری 1400 و ماقبل می باشد و فقط دانشجویانی که این شرط را داشته…

1,500,000 تومان

ثبت نام تعیین سطح دوره آموزشی زبان انگلیسی جایگزین آزمون های زبان دکتری(E3آنلاین)(ویژه دانشجویان دکتری ورودی 1400 و ماقبل)

غیر حضوری (E3مجازی) و حضوری (E2 حضوری)

***ثبت نام تعیین سطح دوره آموزشی زبان انگلیسی جایگزین آزمون های زبان دکتری(E3آنلاین)(ویژه دانشجویان دکتری ورودی 1400 و ماقبل)*** برگزاری…

50,000 تومان

پیش ثبت نام قبول شدگان سطح E2 آزمون تعیین سطح دوره های زبان انگلیسی جایگزین آزمون زبان دکتری

حضوری

این دوره ویژه قبول شدگان سطح E2 آزمون تعیین زبان انگلیسی می باشد. متقاضیان این سطح باید ابتدا پیش ثبت…

1,500,000 تومان