کارگاه تخصصی آموزش زیر نویس فیلم

غیر حضوری

میدونستی با کمترین امکانات و فقط با استفاده از میزان کمی دانش کامپیوتر و زبان انگلیسی میتونی کلی پول دربیاری؟…

100,000 تومان
300,000 تومان400,000 تومان