دانشگاه بیرجند

جامعه محور، مهارت آموز، کارآفرین​

ثبت نام دوره تخصصی جهت آمادگی و شرکت در آزمون بین المللی آیلتس