دانشگاه بیرجند

جامعه محور، مهارت آموز، کارآفرین​

برگزاری نهمین آزمون بسندگی زبان انگلیسی در دانشگاه بیرجند

نهمین آزمون بسندگی زبان انگلیسی روز پنجشنبه ۳۰ دی ۱۴۰۰ در دانشگاه بیرجند برگزار شد.


نهمین آزمون بسندگی زبان انگلیسی با حضور 80 شرکت کننده شامل 35 خانم و 45 آقا با رعایت مسائل بهداشتی امروز پنجشنبه ۳۰ دی ۱۴۰۰ در ساختمان شهدای ۱۶ آذر دانشگاه بیرجند برگزار شد.