دانشگاه بیرجند

جامعه محور، مهارت آموز، کارآفرین​

برگزاری دوره آموزشیMSA برای کارکنان کویر تایر توسط کالج دانشگاه

به گزارش روابط عمومی و اطلاع‌رسانی دانشگاه بیرجند، پیرو هماهنگی و تفاهم با شرکت کویر تایر، دوره آموزشی تجزیه و تحلیل سیستم های اندازه گیری MSA  در   minitab برای کارکنان کویر تایر توسط کالج دانشگاه برگزار گردید.

این دوره به صورت حضوری در محل شرکت کویر تایر در تاریخ  21 و 28 اردیبهشت و 4 خرداد 1401 به  مدت 12 ساعت برگزار گردید.