دانشگاه بیرجند

جامعه محور، مهارت آموز، کارآفرین​

برگزاری جلسه شورای سیاست گذاری کالج دانشگاه بیرجند

دومین جلسه شورای سیاست گذاری کالج در سال 1400 با حضور جناب آقای دکتر خامسان ریاست محترم دانشگاه بیرجند و هیات رییسه دانشگاه و آقای دکتر کلاته بجدی مدیر مرکز آموزش های آزاد و مجازی،آقای دکتر خسروی مدیر آموزش و جناب آقای مهندس پاسبان مسئول آموزش های الکترونیک و جناب آقای بهروزی مسئول آموزش های آزاد کالج روز سه شنبه مورخه 1400/09/23 برگزار گردید.

در این جلسه گزارشی از فعالیت های انجام شده کالج دانشگاه و برنامه های در دست اقدام این مرکز ارائه و سیاست های پیش روی کالج مورد بحث و بررسی قرار گرفت.