دانشگاه بیرجند

جامعه محور، مهارت آموز، کارآفرین​

برگزاری جلسه شورای سیاستگذاری کالج دانشگاه بیرجند

به گزارش روابط عمومی و اطلاع‌رسانی دانشگاه بیرجند، جلسه شورای سیاستگذاری کالج دانشگاه بیرجند برای تبیین سیاست‌های پیش روی کالج برگزار شد. این جلسه که با حضور اعضای هیأت رئیسه دانشگاه برگزار شد؛ در مورد دوره‌های پیش روی کالج ، زمینه‌های فعالیت، پویایی و چابکی سیستم مشورت و تصمیم گیری شد. در این جلسه دکتر کلاته‌بجدی  رئیس گروه آموزش‌های آزاد و مجازی ضمن ارائه گزارشی از عملکرد یکساله کالج دانشگاه به دستور جلسه پرداخت. جلسات شورای سیاستگذاری کالج دانشگاه هر شش ماه برگزار می‌گردد.