دانشگاه بیرجند

جامعه محور، مهارت آموز، کارآفرین​

برگزاری جلسه تبادل‌نظر در مورد انعقاد قرارداد‌های کالج دانشگاه بیرجند

به گزارش روابط عمومی و اطلا‌ع‌رسانی دانشگاه بیرجند، جلسه تبادل‌نظر در مورد انعقاد قرارداد‌های کالج دانشگاه بیرجند صبح امروز دوشنبه 12 مهر 1400 با حضور دکتر نخعی مدیر اداره حقوقی، دکتر مجید کلاته‌بجدی مدیر آموزش‌های آزاد و مجازی دانشگاه و محمدرضا علیزاده مدیر امور مالی دانشگاه برگزار و در خصوص چگونگی انعقاد قرارداد‌های کالج با شرکت‌های خارج از دانشگاه بحث و گفتگو شد.