17%
تخفیف
850,000 تومان

Scratch ML

حضوری

بدون امتیاز 0 رای
560,000 تومان

Scratch jonior (برنامه نویسی کودک در سطح متوسط)

560,000 تومان