وبینار روش های مطالعه، تند خوانی و تقویت حافظه

غیر حضوری

برای دریافت فایل ارائه شده در کارگاه اینجا را کلیک کنید.

رایگان!

وبینار معرفی دوره ها و مدارک بین المللی رایگان برترین دانشگاه های جهان.

غیر حضوری

لینک شرکت در وبینار لینک لطفاً جهت شرکت در وبینار وارد لینک ac5.birjand.ac.ir/collegebu شوید.
رایگان!