دانشگاه بیرجند

جامعه محور، مهارت آموز، کارآفرین​

اعلام نتایج آزمون تعیین سطح مورخ 1402/09/01 کالج دانشگاه بیرجند

قابل توجه شرکت کنندگان در آزمون تعیین سطح زبان انگلیسی دانشگاه بیرجند 

***قبول شدگان با توجه به سطح قبولی در کانال ایتا مربوط به سطح خود عضو شوند اطلاع رسانی مراحل بعدی از طریق گروه های زیر خواهد بود***

 قبول شدگان e3 آدرس گروه ایتا:

https://eitaa.com/joinchat/2689466989Cee6e8eee47

قبول شدگان e2 آدرس گروه ایتا:

https://eitaa.com/joinchat/2750415469C297fd2db9d

کد ملی  سطح قبولی
0653235399 E3
0651963362 E3
2755601371 E3
0910266689 E3
0068132506 E3
0946082820 E3
0889360111 E3
0880030496 E3
5220044575 E3
0850060613 E3
1200085280 E3
0859528952 E3
0640467296 E3
0945493576 E3
0640338224 E3
0910009546 E3
0640134221 E3
کد ملی  سطح قبولی
0839942834 E2
0640533108 E2
0640488854 E2
0760092605 E2
0653134665 E2
0550011129 E2
4610237415 E2
0923618384 E2
1250321498 E2
4210007986 E2
0850100216 E2
2980339660 E2
0652205267 E2